Тэжээлийн хивэг

2017.12.01 Бүтээгдэхүүнүүд, Хүнс, Гурил Read count: 707


Гэрийн тэжээмэл амьтад болох үхэр, гахай, тахианд тэжээлийн зориулалтаар хэрэглэгдэнэ.

  • Савалгаа
  • 25кг

Илслэг 341ккал

Тос 7.5%

Үнслэг 2.5%

Уураг 5%

16%