Суховей


  Зориулалт

 • Десикаци /тарималын болц жигдрүүлэх, ногоон массыг хагдруулах/

 • Үйлчлэх бодис

 • Дикват 150г/л

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • Канистра 10л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 1.5-2л/га

 • Ажлын уусмал

 • 100-300л/га