Ордан, СП

  Зориулалт

 • Төмс хүнсний ногооны талбайд гарсан бүх төрлийн өвчиний эсрэг цацна.

 • Үйлчлэх бодис

 • хлорокись меди, 689г/кг+цимоксанил, 42г/кг

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • Коробка12кг (ВРП 0.5кг)

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 2-3л/га

 • Ажлын уусмал

 • Төмс 400л/га, өргөст хэмх 600л/га, Лооль 300-500л/га, сонгино 400-600л/га, усан үзэм 800-1000л/га