Нэмэлт үйлчилгээ


  • - Талбайн нарийвчилсан судалгаа
  • - Талбайгаас хөрсний дээж авах
  • - Хураалтын өмнөх үр тариан чийг болон ургацын хэмжээ тодорхойлох
  • - Бордооны норм тогтоох, зөвлөмж гаргах
  • - Хөрсний судалгааны /талбайн болон лабораторийн/ багаж хэрэгсэл худалдаа, нийлүүлэлт
  • - Талбайн цаг уурын станц суурилуулалт, нийлүүлэлт

ХАЯГ:

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, 2-р цахилгаан станцын баруун талд Гацуурт ХХК төв байр

УТАС:

(+976) 99034112, 88002934

И-МЭЙЛ:

laboratory@gatsuurt.mn

laboratory_soil@gatsuurt.mn