Миура, КЭ


    Зориулалт

  • Хүсний ногоо, рапс, маалинга зэрэг таримлын тариалан дахь нэг наст болон олон наст үет болон залаат хог ургамал устгах.

  • Үйлчлэх бодис

  • Хизалофоп-П-этил,125гр/л

  • Савлагаа, хэмжих нэгж

  • Канистра 5л

  • Хэрэглэгдэх норм

  • 0.4-1.2л/га