Метаксил, С

  Зориулалт

 • Төмс, сонгино, лооль, өргөст хэмхийн талбайд гарсан бүх төрлийн өвчиний эсрэг цацна.

 • Үйлчилэх бодис

 • манкоцеб,640г/кг+металаксил,80гр/кг

 • Савалгаа ,хэмжих нэгж

 • Коробка12кг (ВРП 0.5кг)

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 2-2.5л/га

 • Ажлын уусмал

 • Төмс 400л/га, өргөст хэмх 400-600л/га, Лооль 300-500л/га, сонгино 600-800л/га, усан үзэм 800-1000л/га