Мал аж ахуй

Гацуурт” ХХК нь Газар тариалан, мал аж ахуйг хослон хөгжүүлэх зорилт тавьж, уламжлалт мал маллагааны арга барил дээрээ суурилан, эрчимжүүлсэн мал аж ахуй эрхлэн Монголын МАА-н салбарын ҮРЖИЛ СЕЛЕКЦИД томоохон шинэчлэлт хийснээр анх удаа дэлхийн махны чиглэлийн үүлдэрлэг байдлыг тодорхойлогч АНГУС /Angus/, сүүний чиглэлийн ХОЛШТЕЙН /Holsteins/ үүлдрийн үхрийн эвсэл эсийг нутагшсан Халимаг үнээнд шилжүүлэн суулгах ажлыг олон жилийн уйгагүй хөдөлмөрийн үр дүнд бий болгож, Монголд анх удаа махны чиглэлийн АНГУС /Angus/ үүлдрийн үхрийг эх сүргээр нь үржүүлж гаргаж авсан. 2006, 2007, 2008 онд үхэр сүргийг үржил селекцид биотехнологийн дэвшилтэт технологийг анх удаа нэвтрүүлж, 2007 онд Ангус /Angus/ үүлдрийн үхрийн үр хөврөлийг 816 толгой хээлтэгч холимог үнээнд шилжүүлэн суулгаж 98 толгой Ангус /Angus/ үүлдрийн цэвэр тугал хүлээн авсан. Нийт үхэр сүргийн 20 хувь нь махны чиглэлийн АНГУС /Angus/ үүлдрийн үхэр 10 хувь нь махны чиглэлийн, ЛИМУЗИН /Limousin/ үүлдрийн үхэр 5 хувь нь сүүний чиглэлийн МОНБИЛЛИАРД /Montbéliard/ үүлдрийн үхэр, ХОЛШТЕЙН /Holsteins/ үүлдрийн үхэр болон үржиж байна.

малын тоо толгой

бод мал
7788
бог мал
3057
ангус лимузин
20хувь 10хувь
МОНБИЛЛИАРД ХОЛШТЕЙН
5хувь 5хувь