Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Мал аж ахуй

Гацуурт” ХХК нь Газар тариалан, мал аж ахуйг хослон хөгжүүлэх зорилт тавьж, уламжлалт мал маллагааны арга барил дээрээ суурилан, эрчимжүүлсэн мал аж ахуй эрхлэн Монголын МАА-н салбарын ҮРЖИЛ СЕЛЕКЦИД томоохон шинэчлэлт хийснээр анх удаа дэлхийн махны чиглэлийн үүлдэрлэг байдлыг тодорхойлогч АНГУС /Angus/, сүүний чиглэлийн ХОЛШТЕЙН /Holsteins/ үүлдрийн үхрийн эвсэл эсийг нутагшсан Халимаг үнээнд шилжүүлэн суулгах ажлыг олон жилийн уйгагүй хөдөлмөрийн үр дүнд бий болгож, Монголд анх удаа махны чиглэлийн АНГУС /Angus/ үүлдрийн үхрийг эх сүргээр нь үржүүлж гаргаж авсан. 2006, 2007, 2008 онд үхэр сүргийг үржил селекцид биотехнологийн дэвшилтэт технологийг анх удаа нэвтрүүлж, 2007 онд Ангус /Angus/ үүлдрийн үхрийн үр хөврөлийг 816 толгой хээлтэгч холимог үнээнд шилжүүлэн суулгаж 98 толгой Ангус /Angus/ үүлдрийн цэвэр тугал хүлээн авсан. Нийт үхэр сүргийн 20 хувь нь махны чиглэлийн АНГУС /Angus/ үүлдрийн үхэр 10 хувь нь махны чиглэлийн, ЛИМУЗИН /Limousin/ үүлдрийн үхэр 5 хувь нь сүүний чиглэлийн МОНБИЛЛИАРД /Montbéliard/ үүлдрийн үхэр, ХОЛШТЕЙН /Holsteins/ үүлдрийн үхэр болон үржиж байна.

Үхэр сүргийг үржил селекцид биотехнологи
2007 OH
махны чиглэлийн АНГУС үүлдрийн үхэр
10 Хувь
Нийт үхэр сүргийн
20 Хувь