Мал аж ахуйн салбарт

2019.08.19 Бид анхдагч Read count: 593

2011 онд Франц улсаас махны чиглэлийн Лимузин (Limousin), мах-сүүний чиглэлийн Монтбелиард (Montbéliard), махны чиглэлийн Ангус (Angus), сүүний  Холштейн (Holsteins) үүлдрийн үхрийг онгоцоор авчрав. Монголын МАА-н салбарын ҮРЖИЛ СЕЛЕКЦИД томоохон шинэчлэлт болсон.