Ластик экстра


  Зориулалт

 • Зусах арвай болон өвөлжих улаанбуудайн тариалан дахь нэг наст үетэн хог ургамалтай тэмцэхэд зориулагдсан.

 • Үйлчлэх бодис

 • Феноксапроп-П-этил, 70 г/л + антидот клоквинтосетмексил, 40 г/л

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • Канистра 5л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.8-1л/га

 • Ажлын уусмал

 • 100-200л/га