Лазурит, СП


  Зориулалт

 • Төмс/эрт ургалтынхаас бусад/ улаан лооль,шош, эрдэнэшитийн ургалтын үеийн бүх төрлийн хог ургамал устгана.

 • Үйлчилэх бодис

 • Метрибузин ,700г/кг.

 • Савалгаа ,хэмжих нэгж

 • Коробка12кг (ВРП 0.5кг)

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.5-1.4л/га

 • Ажлын уусмал

 • 200-300л/га