Гуравдугаар гурил

2017.12.02 Бүтээгдэхүүнүүд, Хүнс, Гурил Read count: 367


Бор талх бусад хүнсний түүхий эд болгон ашиглахад тохиромжтой.

  • Савалгаа
  • 25кг
  • 40кг

Илчлэг 324ккал

Тос 1.6%

Нүүрс ус 69%

Сахар 2.4%

Уураг 11.9%