Газар тариалан

2017.09.14 Бизнесийн салбарууд Read count: 569

Ургац алдаж, үйл ажиллагаа нь доголдож, Газар тариалангийн уналтын эгзэгтэй үед Гацуурт ХХК нь ойрын ашгийг бус алс хэтийн ирээдүйг эрхэм болгож ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх зорилго тавин 2002 оноос эхлэн өнөөг хүртэл 500 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, эрчимжүүлсэн газар тариалан мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Байгуулагдсан он
2007 он
Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
500 тэрбум
Газар тариалангийн бүс
50 000 га