Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Өвчинөөс хамгаалах

Ордан, СП
Ордан, СП

Зориулалт Төмс хүнсний ногооны талбайд гарсанбүх төрлийн өвчиний эсрэг цацна. Үйлчилэх бодис хлорокись меди,689г/кг+цимоксанил,42г/кг Савалгаа ,хэмжих нэгж Коробка12кг (ВРП 0.5кг) Хэрэглэгдэх норм 2-3л/га Ажлын уусмал Төмс 400л/га, өргөст хэмх 600л/га, Лооль 300-500л/га, сонгино 400-600л/га, усан үзэм 800-1000л/га

Метаксил, С
Метаксил, С

Зориулалт Төмс, сонгино, лооль, өргөст хэмхийн талбайд гарсан бүх төрлийн өвчиний эсрэг цацна. Үйлчилэх бодис манкоцеб,640г/кг+металаксил,80гр/кг Савалгаа ,хэмжих нэгж Коробка12кг (ВРП 0.5кг) Хэрэглэгдэх норм 2-2.5л/га Ажлын уусмал Төмс 400л/га, өргөст хэмх 400-600л/га, Лооль 300-500л/га, сонгино 600-800л/га, усан үзэм 800-1000л/га

Колосаль
Колосаль

Зориулалт Үр тариа болон рапсны ургалтын үед гарсан өвчиний эсрэг цацна. Үйлчилэх бодис Tебуконазол, 250 г/л Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 5л Хэрэглэгдэх норм 0.5-1л/га Ажлын уусмал Үр тарианы ургамалд 300л/га, рапс-200-400л/га,

Колосаль про, КМЭ
Колосаль про, КМЭ

Зориулалт Үр тарианы ургамлын ургалтын үед гарсан өвчиний эсрэг цацна. Үйлчилэх бодис Пропиконозол,300гр/л+тебуконазол, 200 л/га Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 5л Хэрэглэгдэх норм 0.3-0.4л/га Ажлын уусмал Үр тарианы ургамалд 300л/га, рапс-200-400л/га,