Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Үр ариутгал

ТМТД, ВСК
ТМТД, ВСК

Зориулалт Хүнсний ногоо, үр тариа, жимс жимсгэнэ, тосны ургамлын үрийг өвчиний эсрэг ариутгана. Үйлчилэх бодис Тирам, 400гр/л Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 10л Хэрэглэгдэх норм 3-12л Ажлын уусмал Төмс20л\тн бусад 8-10л\т

Табу, ВСК
Табу, ВСК

Зориулалт Буудай, арвай, төмс, рапс, манжин, шар буурцагны үрийг шавьжны эсрэг ариутгана. Үйлчилэх бодис Имидаклоприд, 500гр/л Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 5л Хэрэглэгдэх норм 0.4-0.8л Ажлын уусмал Төмс 10л/тн, рапс 18л/тн,

Оплот
Оплот

Зориулалт Тарихын өмнө буудай, арвай, хөх тариа, овъёос зэрэг таримлын үрийг өвчиний эсрэг ариутгаж хэрэглэнэ. Үйлчилэх бодис Тебуконазол, 45г/л+дифеноконазол,90гр/л Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 5л Хэрэглэгдэх норм 0.4-0.5л Ажлын уусмал 10л усанд найруулна.

Виал траст,BCK
Виал траст,BCK

Зориулалт Тарихын өмнө буудай, арвай, хөх тариа, овъёос зэрэг таримлын үрийг өвчиний эсрэг ариутгаж хэрэглэнэ. Энэ нь ургамлыг хавар эрт тарихад ямар нэгэн стресст орохоос хамгаалсан үйлчлэх бодистойгоороо дээрхээс давуу талтай юм. Үйлчилэх бодис Тебуконазол, 60 г/л+тиабендазол,80гр/л+антистрессовые компоненты. Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 5л Хэрэглэгдэх норм 0.3-0.5л Ажлын уусмал 10л усанд найруулна.

бункер
бункер

Зориулалт Тарихын өмнө буудай, арвай, хөх тариа, овъёос зэрэг таримлын үрийг өвчиний эсрэг ариутгаж хэрэглэнэ. Үйлчилэх бодис Тебуконазол, 60 г/л. Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 5л Хэрэглэгдэх норм 0.4-0.5л Ажлын уусмал 10л усанд найруулна.