Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Шавьжнаас хамгаалах

Брейк, МЭ
Брейк, МЭ

Зориулалт Үр тариа, тосны ургамал,хүнсний ногоо, бэлчээр, жимс жимсгэний талбайд гарсан хортон шавьжны эсрэг цацна. Үйлчилэх бодис Лямбда-цигалотрин, 100гр/л Савалгаа ,хэмжих нэгж Канистра 5л Хэрэглэгдэх норм 0.05-0.25л/га Ажлын уусмал Үр ариутгахад 100-200л/га, тарималд гарсан хортоны эсрэг цацахад 200-400л/га

Борей, СК
Борей, СК

Зориулалт Үр тариа, тосны ургамал,хүнсний ногоо, бэлчээр, жимс жимсгэний талбайд гарсан хортон шавьжны эсрэг цацна. Үйлчилэх бодис Имидаклоприд, 150гр/л+лямбда-цигало-трин,50гр/л Савалгаа ,хэмжих нэгж флакон 1л Хэрэглэгдэх норм 0.08-0.1л/га Ажлын уусмал Үр ариутгахад 100-200л/га, тарималд гарсан хортоны эсрэг цацахад 200-400л/га