Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Тос тосолгоо

GTX 5w30
GTX 5w30

Зориулалт Марк Савалгаа(литр) Бензин хөдөлгүүрийн тос GTX 5w30 1

Magnatec 5w40
Magnatec 5w40

Зориулалт Марк Савалгаа(литр) Бензин болон дизель хөдөлгүүрийн бүрэн синтетик тос Magnatec 5w40 1

Edge 10w40
Edge 10w40

Зориулалт Марк Савалгаа(литр) Бензин болон дизель хөдөлгүүрийн бүрэн синтетик тос Edge 10w40 1

Edge BMW 0w30 longlife 3
Edge BMW 0w30 longlife 3

Зориулалт Марк Савалгаа(литр) Бензин болон дизель хөдөлгүүрийн бүрэн синтетик тос Edge BMW 0w30 longlife 3 1

Edge Volkswagen 5w30
Edge Volkswagen 5w30

Зориулалт Марк Савалгаа(литр) Бензин болон дизель хөдөлгүүрийн бүрэн синтетик тос Edge Volkswagen 5w30 1

Edge 0w40 A3\B4
Edge 0w40 A3\B4

Зориулалт Марк Савалгаа(литр) Бензин болон дизель хөдөлгүүрийн бүрэн синтетик тос Edge 0w40 A3\B4 1