Балерина, СЭ


  Зориулалт

 • Үр тарианы ургамлын тариалан дахь нэг наст болон хос үрийн талт хог ургамал, үндсээр үрждэг, олон наст хог ургамлуудыг устгахад зориулагдсан.

 • Үйлчилэх бодис

 • сложный 2-этил-гексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 410г/л+флорасулам, 7,4г/л.

 • Савалгаа ,хэмжих нэгж

 • Канистра 5л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.3-0.5л/га

 • Ажлын уусмал

 • 200-300л/га