Байцаа


Red dynasty

Маш эртний гибрид сорт, байцаа дунд хэмжээний, жигд хэмжээтэй, судасны бактерийн өвчинд тэсвэртэй.

Arrivist

Толгой чанга боодог. Трипс, бактерийн өвчинд тэсвэртэй.