Байцаа


Red dynasty

маш эртийн гибрид сорт, байцаа дунд хэмжээний, жигд хэмжээтэй,Судасны бактерийн өвчинд тэсвэртэй.

Arrivist

Толгой чанга боодог. Трипс, бактерийн өвчинд тэсвэртэй.